2.2.3.8.2. Formát DXF

  1. Pro nahrání zájmového území z formátu DXF klikněte na ikonu , z nabídky vyberte příslušný soubor a potvrďte nahrání.

  2. Po potvrzení proběhne kontrola a následně se Vám zobrazí informační okno: Přehled nahraných zájmových území. Okno je rozděleno do dvou částí: Úspěšně nahraná zájmová území– vloží se do mapového okna a lze je následně editovat Nezpracovaná zájmová území – nelze je vložit do mapového okna

  3. Do mapového okna se nahrají zájmová území. Validní zájmová území se zobrazí modře, pokud budou zobrazena červeně, jedná se o nevalidní zájmové území a je nutné jej upravit pomocí „Nástroje“ – viz nápověda.

Podmínky pro nahrání DXF:

● Maximální velikost souboru 2 MB (Upozorňujeme, že po konverzi DGN/DWG do DXF se velikost souboru automaticky navyšuje)
● Maximální počet nahrávaných zájmových území: 10
● Ve Vašem programu je nutné zájmové území vytvořit ve vlastní vrstvě/hladině s názvem UR
● Ve vytvořené vrstvě UR je nutné zájmové území zakreslit pomocí funkce křivka/3D křivka (polyline/3D polyline)